Algemeen    Bestuur    Jaarprogramma    Eigen tochten    Rakkerswinkel    Rakkerslied    Foto's    Contact    Privacy   
 
 
Bestuur

Voorzitter (Contactpersoon) Motmans Gilbert
Secretaris Wynants Ludo
Penningmeester Douc� Bernadette
Erevoorzitter en stichter Cox Ren� (overleden 28/11/2014)
Bestuursleden Vanderspikken Raymond
  Quetin Pierre
  Schepers Gerarda
  Boots Peter
  Gybels Annie
  Dupont Etienne
  Vanheusden Monique