Algemeen    Bestuur    Jaarprogramma    Eigen tochten    Rakkerswinkel    Rakkerslied    Foto's    Contact    Privacy   
 
 
Te verkrijgen in de Rakkerswinkel

T-shirten 15 euro of 15 bonnen

1 bon = 1 euro

Bij de voorzitter

Vignetten: 42 stuks voor 1 euro of 1 Rakkersbon

Jaarlijks lidgeld:
  15 euro per persoon (ouder dan 18 jaar)
  5 euro (jonger dan 18 jaar)

De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld bij een sportclub integraal terug.
Vooringevulde formulieren voor terugbetaling van je lidgeld worden samen met je lidkaart bezorgd.

Busuitstappen:
  Volwassen leden 8 euro
  Leden -18 jaar 1 euro
  Niet leden 10 euro